Prof seed
Air seed

Proff-seed valomoji

Funkcijos

Žaliava (1) per skirstytuvą  (2)  paduodama į atskirus sietų būgnus  (3) . Būgnai sukasi planetų judėjimo  būdu, t.r. apie savo ašį  (4) ir kartu apie mašinos centrą . Sukimosi jėga spaudžia  grūdus prie išorinės sieto dalies  (5) , rūšiavimas vyksta  kai smulkios dalelės prasiskverbia per sietą . Didelės ir  stambios  dalys  rūšiuojamos vidinio sieto pagalba . Atsijotas produktas surenkamas  žiedų formos kanaluose (6)  ir išduodamas per žiotis (7). Išvalytas produktas išsikrauna iš mašinos per separatoriaus  ( 8 ) žiotis (10) . Lengvos dalelės  (9) ventiliatoriumi  įsiurbiamos į cikloną .

Pranašumai

  • Nėra vibracijos – valomoji dirba be jokios vibracijos, yra tik sukimosi judesiai. Todėl mašinos pastatymui keliami minimalūs pamato reiklavimai .
  • Greitas sietų pakeitimas – Sietai pakeičiami per labai trumpą laiką. Kaip matosi nuotraukoje , sietas ištraukiamas į viršų per angą. Tai gali atlikti vienas asmuo.
  • Patogus pastatymas – Visos švarių produktų ir atliekų išdavimo angos bei sietų pakeitimo liukas lengvai pasukami 360° , todėl valomąją patogu pastatyti įvairiausiose patalpose.
  • Galima valyti didžiausio drėgnumo produktus – Dėl išcentrinio valomosios darbo principo ( sijojimas nusiridenant) galima be problemų valyti labai drėgnus produktus ( šlapius kukurūzus ) .
  • Iškrovimas iki paskutinio grūdo – Sukimasis ir jo dėka susidarantis oro srautas pilnai , be jokių likučių , ištuština valomąją .
  • Sietų valymas šepetėliais – Sukimosi jėgos prispausti apvalūs šepetėliai neleidžia sietams užsikimšti netgi valant drėgnus ir lipnius produktus .
  • Didelis našumas – RIELA valomosios našumas gali būti iki 220 t/h ir tai yra viena iš našiausių valymo mašinų.
  • Paprastas aptarnavimas – minimalus reguliavimas darbo metu .
  • Aplinkai nekenksminga cirkuliacinio oro sistema – Vietoj to , kad atidirbusį ciklone orą ir tuo pačiu aspiracijos dulkių likučius išpūsti į orą , didžioji dalis atidirbusio oro srauto gali būti vėl nuvesta į separatorių ir panaudota dar kartą . Tik maža šio oro dalis , taip vadinamas atnaujinimo srautas , reikalui esant nuvedamas į centrinį aspiratorių arba atskirą filtrą ir ten išvalomas .

* Cirkuliacinė oro sistema pateikiama pagal pageidavimą – Ši cirkuliacinio oro sistema garantuoja pilną gamtos apsaugos reikalavimų vykdymą.